/ / Jaki jest kątowy sposób 2 / maszynopisu, aby uzyskać dostęp i / lub manipulować elementami? - jquery, html, css, angular, maszynopis

Jaki jest sposób kątowy 2 / maszynopis do uzyskiwania dostępu i / lub manipulowania elementami? - jquery, html, css, kątowe, maszynopisy

Za pomocą frameworka (materialize-css) sugeruję, żebym umieścił w środku następujące „$ (dokument) .ready (function () {})„aby uruchomić responsywne składane menu:

$(".button-collapse").sideNav();

Jak mam to zrobić pod kątem? Wiem, że ngAfterContentInit jest podobny do „$ (dokument) .ready (function () {})":

ngAfterContentInit(): void {
//What do I put here?
}

Poniżej znajduje się zrzut ekranu przedstawiający ikonę hamburgera (który jest widoczny tylko na ekranach telefonów komórkowych): Obraz mojego menu

Oto mój html (app.component.html):

<nav>
<div class="nav-wrapper">
<a href="#!" class="brand-logo">Logo</a>
<a href="#" data-activates="mobile-demo" class="button-collapse"><i class="material-icons">menu</i></a>
<ul class="right hide-on-med-and-down">
<li><a href="sass.html">Sass</a></li>
<li><a href="badges.html">Components</a></li>
<li><a href="collapsible.html">Javascript</a></li>
<li><a href="mobile.html">Mobile</a></li>
</ul>
<ul class="side-nav" id="mobile-demo">
<li><a href="sass.html">Sass</a></li>
<li><a href="badges.html">Components</a></li>
<li><a href="collapsible.html">Javascript</a></li>
<li><a href="mobile.html">Mobile</a></li>
</ul>
</div>
</nav>

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Po kilku dalszych badaniach i wypróbowaniu alternatywnych tagów w przepełnieniu stosu, znalazłem idealną odpowiedź!

Muszę się upewnić, że jquery jest zainstalowane i że angular-cli.json ma odniesienie do modułu-węzła jquery na samym początku !!

W moim app.component.ts musiałem tylko zadeklarować „$” jako dowolny.

Link do odpowiedzi: https://stackoverflow.com/a/42295505/7018180