/ / Funkcjonalność typu excel SlickGrid - prosta - jquery, slickgrid

Funkcjonalność Excela typu Excel - prosta - jquery, slickgrid

Używając przykładu edycji SlickGrid, aby podzielić czas trwania1 / czas trwania2. Czy można to zrobić przy zmianie klucza dla każdego wiersza zmiany?

$(function()
{


for (var i=0; i<500; i++) {
var d = (data[i] = {});

d["title"] = "Task " + i;
d["duration1"] = "";
d["duration2"] = "";
d["percentComplete"] = (d["duration1"] / d["duration2"]);
d["start"] = "01/01/2009";
d["finish"] = "01/05/2009";
d["effortDriven"] = (i % 5 == 0);
}

grid = new Slick.Grid("#myGrid", data, columns, options);

//grid.registerPlugin(new Slick.CellRangeSelector());

grid.setSelectionModel(new Slick.CellSelectionModel());

grid.onAddNewRow.subscribe(function(e, args) {
var item = args.item;
var column = args.column;
grid.invalidateRow(data.length);
data.push(item);
grid.updateRowCount();
grid.render();
});
})

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1
grid.onCellChange.subscribe(function(e, args) {
args.item["percentComplete"] = args.item["duration1"] / args.item["duration2"];
this.updateRow(args.row);
});