/ / JQuery wielokrotność: selektor not () na href nie działa - jquery, selektor

JQuery wielokrotność: selektor not () na href nie działa - jquery, selektor

Próbuję oszukać skrypt znaleziony w Internecie za pomocą wielu :not() selektory. Niestety nie mogłem znaleźć przyczyny, dla której nie działa ...

Celem skryptu jest przewinięcie do zakotwiczenia po kliknięciu. Ale mam responsywne menu, które zawiera zakotwiczone łącze o nazwie #menu. Próbuję więc wykluczyć go z funkcji. Oto mój selektor:

$(function() {
$("a[href*=#]:not([href=#]):not([href*="menu"])").click(function() {
myfuntion
});

Dzięki za pomoc :)

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Zmień pojedyncze cytaty menu do podwójnych cytatów

$("a[href*=#]:not([href=#]):not([href*="menu"])").click(function() { myfuntion });

Wewnątrz pojedynczych cytatów "something here" możesz używać tylko podwójnych cudzysłowów "" pozostać w String kontekst

"something "foo" bar"

w przeciwnym razie analizator składni będzie oczekiwał konkatenacji łańcucha / zmiennej:

"something"+ foo +"bar" // << correct concatenation with foo variable

albo rzuci

"something" foo "bar"   // << Unexpected identifier / Syntax Error