/ / Jak mogę umieścić wiadomość tylko raz w jgrowl? - jquery, jgrowl

Jak mogę umieścić wiadomość tylko raz w jgrowl? - jquery, jgrowl

Czy istnieje sposób, aby przykleić (y) wiadomość w kolekcji tylko jeden raz?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Według mnie nie rozumiem pytania przykłady, wiadomość będzie lepka, jeśli ustawisz flagę, a gdy ją odrzucisz, nie pojawi się ponownie ...

Czy masz jakąś globalną pulę wiadomości, które każdy użytkownik ma widzieć, którą wyświetlasz na każdej stronie, ale nie wyświetla się ponownie, jeśli ukrywa wiadomość?


0 dla odpowiedzi nr 2

Prawidłowo, atrybuty kija przywierająpowiadomienie do okna. Jeśli chcesz otrzymywać unikalne powiadomienia dla każdej instancji przeglądarki, nie jest to funkcja jGrowl i musisz ją samemu śledzić. Możesz to zrobić, używając atrybutu danych kontenera, tworząc mapę i sprawdzając ją w wywołaniu zwrotnym beforeOpen i zwracając wartość false, jeśli istnieje ona na mapie. Jeśli ustawisz funkcję oddzwaniania w ustawieniach domyślnych, będzie ona dotyczyć wszystkich utworzonych wiadomości.