/ / Składany nagłówek JQueryMobile - jquery, jquery-mobile, cordova

JQueryMobile składany nagłówek - jquery, jquery-mobile, cordova

var dw=function(string){
document.write(string+"-Hello");
}
<h1><script>dw("Hi")</script></h1>   //Hi-Hello

To działa dobrze. Ale kiedy umieszczam ten nagłówek w składanym, po prostu drukuje Hi-Hello i nie pokazuje składanego.

<div data-role="collapsible">
<h3><script>dw("Hi")</script></h3>
<p>collapsible content.</p>
</div>

Czy istnieje jakieś obejście zmieniające składany nagłówek?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Jeśli więc chcesz zmienić tekst nagłówka zwijanego przedmiotu, podaj mu zwijany identyfikator lub klasę:

<div id="myCollapsible" data-role="collapsible">
<h3>OldTitle</h3>
<p>Content</p>
</div>

Ponieważ JQM używa jQuery, możesz użyć jQuery-Magic, np .:

<script>
$("#myCollapsible .ui-btn-text").text("My New Title");
</script>

Jeśli chcesz to zmienić w „pokazie strony” lub „utworzeniu strony”, możesz spróbować:

<script>
// $("#myPageId").bind ... would be possible too
$(document).bind("pageshow", function(){
$("#myCollapsible .ui-btn-text").text("My New Title");
});
</script>

Mam nadzieję, że mógłbym ci pomóc :)