/ / Wybierz dzień po dniu wybierając jquery - jquery, datepicker

Wybierz dzień po dacie, wybierając jquery - jquery, datepicker

Nie jestem silny w jQuery, więc tak jest.

Mam kod

.datetimepicker({
onSelectDate:function(current_time,$input){
alert(current.dateFormat("d/m/Y")
}

Również w tej samej formie mam wybrany element dnia:

<select size="1" name="lessonday">
<option value="monday">monday</option>
<option value="tuedsay">tuedsay</option>
</select>

Chcę więc, aby dzień w tej formie był dynamicznie wybierany po wybraniu daty. Jak można to zrobić?

używam jQuery Wybór godziny i daty wtyczka do wybierania daty.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Jeśli możesz zmienić atrybuty wartości <opcja>, aby używać liczb reprezentujących każdy dzień (tj. 0 = niedziela, 1 = poniedziałek itp.), Możesz to zrobić:

HTML:

<select size="1" name="lessonday" id="lessonDay">
<option value="0">sunday</option>
<option value="1">monday</option>
<option value="2">tuedsay</option>
<option value="3">wednesday</option>
<option value="4">thursday</option>
<option value="5">friday</option>
<option value="6">saturday</option>
</select>

JS:

.datetimepicker({
onSelectDate:function(selectedDateTime,$input){
$("#lessonDay").val(selectedDateTime.getDay());
}
});

Jeśli nie możesz zmienić atrybutów wartości w tagach <option>, będziesz potrzebować tablicy do mapowania .getDay() wartość do nazwy dnia tygodnia:

HTML:

<select size="1" name="lessonday" id="lessonDay">
<option value="sunday">sunday</option>
<option value="monday">monday</option>
<option value="tuedsay">tuedsay</option>
<option value="wednesday">wednesday</option>
<option value="thursday">thursday</option>
<option value="friday">friday</option>
<option value="saturday">saturday</option>
</select>

JS:

var dayOfWeek = new Array(7);
dayOfWeek[0]=  "sunday";
dayOfWeek[1] = "monday";
dayOfWeek[2] = "tuesday";
dayOfWeek[3] = "wednesday";
dayOfWeek[4] = "thursday";
dayOfWeek[5] = "friday";
dayOfWeek[6] = "saturday";

.datetimepicker({
onSelectDate:function(selectedDateTime,$input){
$("#lessonDay").val(dayOfWeek[selectedDateTime.getDay()]);
}
});