/ / Foundation [6.4.3] i jQuery [3.2.1] Ujawniają Modal nie działa - jquery, modal-dialog, zurb-foundation, zurb-foundation-6

Fundacja [6.4.3] i jQuery [3.2.1] Ujawniają Modal nie działa - jquery, modal-dialog, zurb-foundation, zurb-foundation-6

Modal Fundacji nie działa dla mnie w moim projekcie.

Potwierdziłem, że Fundacja i jQuery są załadowane, a także CSS dla Modala Podstawowego do działania, ale nie uruchamia on kliknięcia, jak jest.

Co ciekawe, jeśli biegniesz

$(document).ready(function(){
var popup = new Foundation.Reveal($("#videoModal"));
popup.open();
});

W konsoli przeglądarki pojawia się modal. Tak więc, jestem pewien, że js i css są dostępne.

Po prostu nie mogę wyjaśnić, dlaczego kliknięcie na kotwicy nie uruchamia go tak, jak powinno. Postąpiłem zgodnie z poradami na tej stronie: https://foundation.zurb.com/sites/docs/reveal.html

Mój kod testowy:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<title>Testing Modal from Foundation</title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="/assets/dist/styles/app.css">
</head>
<body>
<div style="margin-top: 200px;" class="video-callout">
<a data-open="videoModal">
<h6>Watch the video</h6>
</a>
</div>

<div class="reveal" id="videoModal" data-reveal>
<h1>Hey!</h1>
</div>

<script src="/assets/dist/scripts/vendor/jquery.min.js"></script>
<script src="/assets/dist/scripts/vendor/foundation.min.js"></script>
</body>
</html>

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1
$(document).foundation();

Zostało pominięte w dokumencie i wydaje się, że jest głównym winowajcą.