/ / Kalendarz Jquery nakłada się na flash - jquery, flash, kalendarz, nakładanie się

Kalendarz JQuery nakładany na flash - jQuery, flash, kalendarz, nakładanie

Używam kalendarza jquery i flasha na tej samej stronie. Co się dzieje, mój kalendarz jquery nakłada się na mój flash ... Wszelkie sugestie, aby wyświetlać go powyżej flasha ... alt text http://img64.imageshack.us/img64/8779/jcal.jpg

Spójrz na zdjęcie i zobacz mój kalendarz ks., Sob. Są niewidoczne z powodu lampy błyskowej

EDYTOWAĆ: Właśnie tego użyłem

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="702" height="443">
<param name="movie" value="images/homebanner.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<embed src="/images/images/homebanner.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="702" height="443" wmode="transparent"></embed>
</object>

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Podczas osadzania lampy błyskowej użyj wmode = przezroczysty lub nieprzezroczysty. Jeśli nadal nie działa, zepsuć trochę indeksem Z różnych elementów.


0 dla odpowiedzi nr 2

Użyj wmode = "nieprzezroczysty" na obiekcie flash i umieść tagi, które powinny to naprawić.

Jest to param tag pod, tj. <param name="wmode" value="opaque" /> i tylko atrybut tagu, tj. wmode="opaque"


0 dla odpowiedzi № 3

IIRC, nie jest to możliwe. Flash nie jest renderowany jako część strony - tworzony jest symbol zastępczy, strona jest renderowana wokół tego symbolu zastępczego, a następnie Flash jest uderzany w górę po zakończeniu renderowania.

Być może będzie inaczej w Chrome po wbudowaniu Flasha (jak ogłoszono niedawno), ale będzie to miało ograniczoną pomoc, jeśli inne przeglądarki tego nie zrobią i nie przyda się nikomu tu i teraz.