/ / e.pageX nie działa poprawnie we wszystkich rozdzielczościach - jquery, html5, css3

e.pageX nie działa poprawnie we wszystkich rozdzielczościach - jquery, html5, css3

onClick a span, muszę wyświetlić wiadomość wta pozycja. Tak więc użyłem e.pageX do określenia pozycji kliknięcia myszą, ponieważ mogą występować więcej niż dwie rozpiętości. Działa dobrze w rozdzielczości. Jeśli zwiększam rozdzielczość, komunikat wyświetla się z dala od klikniętego zakresu.

$("div.moveRemoveItems").on("click",".detailRowThree #itemRawHerb",function(e) {
e.preventDefault();
$("div#viewboxCR").css( "left", e.pageX+30 );
$("div#viewboxCR").show();
$("div#viewboxCR").css("z-index","999");
}

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Powinieneś ustawić właściwość css w tym modelu HTML:

<div class="parent">
<div class="child">
</div>
</div>

więc właściwość css powinna być

.parent{
position: fixed;
width: 100%;
height: 100%
top: 0;
left: 0;
}

.child{
position: relative;
width: 200px;
margin: auto;
}

Tak powinno działać. Niemniej jednak możesz użyć metody jquery .resize (), coś takiego:

$(window).on("resize", function() {
// your diffirent code here for calcaulating parametrs
});

Jeśli dobrze cię zrozumiałem.