/ / jak wyszukiwać wewnątrz określonego bloku html? - jquery

jak wyszukiwać wewnątrz określonego bloku html? - jquery

temp = $.jstree._focused().get_selected().html()

Dałem mi blok html. Tam jest przycisk wewnątrz tego html:

<button class="square_button button_background" type="button" onclick="run_through_ajax("login","basics")">
run
</button>

W jaki sposób mogę JEDYNIE wyszukiwać w środku temp zmienna i uzyskaj wartość onclick?

pytam się kod jQuery który wyszukiwania wewnątrz temp zmienna dla przycisk i daje mi na kliknięcie.

Zauważ, że temp nie jest równy <button class="square_button button_background" type="button" onclick="run_through_ajax("login","basics")">

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Zamiast pobierać rzeczywisty kod HTML, wyszukaj w nim $.jstree._focused().get_selected() za pomocą find().

na przykład

$.jstree._focused().get_selected().find("button").first().attr("onclick")

Czy to działa?


1 dla odpowiedzi nr 2

Zmodyfikowano dla wersji demo:

HTML:

<div id="foo">
<div id="bar">some stuffs here</div>
<button class="square_button button_background" type="button" onclick="run_through_ajax("login","basics")"> run </button>
some other stuffs here
</div>

JavaScript:

console.log($("#foo button").attr("onclick"));

Czy tego właśnie szukasz?

http://jsfiddle.net/FqHgz/


1 dla odpowiedzi nr 3

To powinno być tym, czego szukasz. Znajdź wyszukiwania tylko w dzieciach z najwyższego elementu, więc prawdopodobnie chcesz zawijać kod HTML, który chcesz przeszukać, w jakimś div.

$("<div>" + html_i_want_to_search + "</div>").find("button");

0 dla odpowiedzi nr 4

jeśli chcesz, możesz kliknąć tutaj

var prop = $("button.square_button button_background").attr("onclick");