/ / Autouzupełnianie Ajaxa nie działa z json - jquery

Autouzupełnianie Ajax nie działa z json - jquery

Czy ktoś wie, dlaczego to nie działa? Serwer zwraca JSON prawidłowo, o ile mogę powiedzieć. http://www.mediaworks.cc/test/sandbox2.aspx

Lewy pole tekstowe to autouzupełnianie. Prawy pole tekstowe zostanie wypełnione po kliknięciu elementu w autouzupełnianiu.

Oto kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head id="Head1" runat="server">
<title></title>
<link href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.1/themes/base/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.1/jquery-ui.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/themes/smoothness/jquery-ui.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.3/jquery-ui.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
$(".autosuggest").autocomplete({
source: function (request, response) {
$.ajax({
type: "POST",
contentType: "application/json; charset=utf-8",
url: "Sandbox2.aspx/GetPackages",
data: "{"term":"" + document.getElementById("txtPackage").value + ""}",
dataType: "json",
success: function (data) {
response($.map(data, function (item) {
return {
label: item.HotelPackage,
value: item.ID
};
}));
}
});
},
select: function (event, ui) {
document.getElementById("selectedValue").value = ui.item.HotelPackage;
}
});
})
</script>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<asp:TextBox ID="txtPackage" runat="server" CssClass="autosuggest"></asp:TextBox>
<asp:TextBox ID="selectedValue" runat="server"></asp:TextBox>
</form>
</body>
</html>

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Twój id i class odnoszą się do tego samego elementu.

 <asp:TextBox ID="txtPackage" runat="server" CssClass="autosuggest">

przypisywanie autouzupełniania do .autosuggest pola tekstowego

$(".autosuggest").autocomplete({

Część danych odnosi się również do tego samego elementu

data: "{"term":"" + document.getElementById("txtPackage").value + ""}",

Oba są takie same, co jest złe.

Upewnij się, że data część jest właściwa