/ / RoyalSlider: nie można uzyskać dostępu do atrybutu danych - jquery, wtyczki, suwak-suwak

RoyalSlider: nie można uzyskać dostępu do atrybutów danych - jquery, wtyczek, suwaków królewskich

Używam następującego opakowania dla mojego produktu RoyalSlider

<a class="rsContent white" href="#">
<img class="rsImg" src="/images/#" data-color="white" width="2560" height="1440">
</a>

Chciałbym sprawdzić wartość atrybutu danych dla pierwszego rsContent, więc używam następującego kodu

$(".rsContent").eq(0); LUB $(".rsContent").first();

który działa dobrze do tej pory, ale potem, kiedy próbuję

$(".rsContent").eq(0).data("color"); LUB $(".rsContent").eq(0).attr("class");

Jquery wraca

undefined

Jakieś pomysły ?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Sprawdź dziennik ...

<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
</head>

<body>
<a class="rsContent white" href="#">
<img class="rsImg" src="/images/#" data-color="white" width="100" height="100">
</a>
<script>
console.log($(".rsContent").first().attr("class"));
</script>
</body>
</html>