/ / jQuery Ajax do wysyłania adresu URL dla szyn - jquery, ruby-rails, ajax

jQuery Ajax do wysyłania adresu URL dla szyn - jquery, ruby-rails, ajax

Tworzę aplikację licznika PV z szynami i doosiągnąć to, chcę umieścić skrypt jQuery w pliku HTML innej witryny, aby przekazać informacje o adresie URL strony do mojej aplikacji rails. Na koniec chcę zapisać adres URL w DB po odwiedzeniu strony. Do tej pory próbuję zrobić skrypt jQuery do wysyłania danych do szyn i napisałem to. Jak wysłać adres URL witryny docelowej?

    <script src="jquery.xdomainajax.js"></script>
<script>
$(function(){
$.ajax({
url: "http://localhost:3000/",
type: "GET",
data: url of the site
})
});
</script>

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Możesz użyć window.location.href lub window.location.origin który ci pasuje i przekazujesz w polu danych.
ZAKTUALIZOWANE:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<script>
$(function(){
//Passing data to rails controller, you can do it like this:
var webURL = {fullURL: window.location.href,
domain: window.location.origin
};//for getting complete url,or window.location.origin for domain alone.
function recordURL(){
$.ajax({
url: "http://localhost:3000/viewcounter/counter",
type: "GET",
dataType: "json"
data: webURL,
success: function(data){
console.log("success "+data);
},
error: function(data){
console.log("error "+data);
}
});
}
recordURL();
});
</script>

W viewcounter_controller.rb, zmień nazwę funkcji na def counter, jak licznik jest zdefiniowany w trasach, a nie liczyć.

  def counter
url = params[:fullURL]
Viewcounter.create(site_url: url)
render text:"Ok".to_json
end

I na koniec usuń skrypt migracyjny jquery, ponieważ nie jest potrzebny.