/ / Jak przekazać parametry za pomocą bind (jQuery -event handler)? - jquery, parametry, bind

Jak przekazywać parametry za pomocą bind (jQuery -event handler)? - jquery, parametry, bind

Mam te dwie linie

 $(".closeimg_jq").mouseover({close:"closehover.png"},hoverimage);
$(".closeimg_jq").mouseout({close:"close.png"},outimage);

Jak mogę użyć wiązania do zastąpienia tych dwóch linii? Chcę przekazać parametry do następujących:

 $(".closeimg_jq").bind({mouseover:hoverimage},{mouseout:outimage});

Pierwszy działa dobrze, gdy wywołuję parametr e.data.close.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Jeśli kod nie korzysta z dynamicznie tworzonych obiektów, takich jak w przykładzie, po prostu utwórz obiekt w treści funkcji.

$(".clouseimg_jq").hover(function(){
var obj = {close:"closehover.png"};
//...do something
},function(){
var obj = {close:"close.png"};
//..do something
});

0 dla odpowiedzi nr 2

Nie jest to możliwe za pomocą formularza mapy zwrotnej bind, ale nadal możesz używać łączenia łańcuchów, aby zgasić kilka znaków podczas wykonywania wielu połączeń na tym samym obiekcie; jQuery obsługuje łańcuchy metod, gdy tylko jest to możliwe:

$(".closeimg_jq")
.mouseover({close:"closehover.png"},hoverimage)
.mouseout({close:"close.png"},outimage)

P.S. Co próbujesz zrobić - nie powinno to być zrobione przy użyciu czystego CSS background-image?