/ / Konwersja wiersza tabeli na tablicę [Według identyfikatora wiersza] - jquery

Konwertowanie wiersza tabeli na tablicę [Według identyfikatora wiersza] - jquery

Poniżej znajduje się mój wiersz tabeli HTML

Próbuję wprowadzić go do tablicy, w której ustawiono td contenteditable="true"

<tr id="row1" role="row" class="odd">
<td id="edit1" class="sorting_1">
<a id="editbtn_1" disabled=""><i class="fa fa-pencil-square-o fa-lg" aria-hidden="true" style="color:green"></i></a>
</td>
<td>1</td>
<td contenteditable="true">15310</td>
<td contenteditable="true">Abhishek Upadhyay</td>
<td id="dp1" contenteditable="true">01-09-2017</td>
<td id="dp1" contenteditable="true">30-10-2017</td>
<td contenteditable="true">Haryana</td>
<td contenteditable="true">Mairwa</td>
<td>31-10-2017</td>
</tr>

Dostałem poniżej kod ze stosu przepełnienia stosu, aby zrobić to jak poniżej

var id = this.id;
var recordId = id.replace("editbtn_", "").trim();
var row = $(this).parents().parents().attr("id");
row = "#tbl_Schedule_Update " + row;
var contents = $(row).find("td[contenteditable=true]");
var contentArray = [];
for (i = 0; i < contents.length; i++) {
contentArray[i] = contents[i].innerHTML;
}

Dopóki nie otrzymam id rzędu, wszystko jest w porządku, w zmiennej wierszowej otrzymuję wiersz1.

Ale w dolnej linii oczekuję tablicy,

var contents = $(row).find("td[contenteditable=true]");

Ale nadchodzi jako niezdefiniowany i nie ma błędu w dzienniku konsoli.

Jak mogę to zrobić w tablicy?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Użyj następującego:

$("#editbtn_1").click(function() {

var id = this.id;
var recordId = id.replace("editbtn_", "").trim();
var contents = $(this).closest("tr").find("td[contenteditable=true]");//get all contenteditable from that row
var contentArray = [];

$.each(contents,function(i,v){  //loop each one
contentArray.push($(v).text());//push the values to the array
});
console.log(contentArray)
});
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<table>
<tbody>
<tr id="row1" role="row" class="odd">
<td id="edit1" class="sorting_1">
<a id="editbtn_1" disabled=""><i class="fa fa-pencil-square-o fa-lg" aria-hidden="true" style="color:green"></i>edit</a>
</td>
<td>1</td>
<td contenteditable="true">15310</td>
<td contenteditable="true">Abhishek Upadhyay</td>
<td id="dp1" contenteditable="true">01-09-2017</td>
<td id="dp1" contenteditable="true">30-10-2017</td>
<td contenteditable="true">Haryana</td>
<td contenteditable="true">Mairwa</td>
<td>31-10-2017</td>
</tr>
</tbody></table>