/ / Przetwarzaj przez obiekt JSON w Angular - json, angular

Przetwarzaj przez obiekt JSON w Angular - json, angular

Mam przykładowy JSON o nazwie SampleJSON jak poniżej:

"type1":{
"0":{"title":"Title1","url":"URL1"},
"1":{"title":"Title2","url":"URL2"},
"2":{"title":"Title3","url":"U",
"0":{"title":"Title1","url":"URL1"},
"1":{"title":"Title2","url":"URL2"},
-----------------------------------,
-----------------------------------
}
"3":{"title":"Title4","url":"URL4"},
-----------------------------------,
-----------------------------------
}

Jak mogę zapętlić węzeł "type1" w Angular5 i uzyskaj wartość dla title & url. Utknąłem i nie mogę przejść dalej po próbie ngFor.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Możesz po prostu zapętlić za pomocą klawiszy

Spróbuj tego:

https://stackblitz.com/edit/angular-y1wlkt?file=app%2Fapp.component.ts

export class AppComponent {
name = "Angular 5";

test: any;
testFinal: any[];

constructor() {
this.testFinal = [];
this.test = {
"type1": {
"0": { "title": "Title1", "url": "URL1" },
"1": { "title": "Title2", "url": "URL2" },
"2": {
"title": "Title3", "url": "U",
"0": { "title": "Title1", "url": "URL1" },
"1": { "title": "Title2", "url": "URL2" },
},
"3": { "title": "Title4", "url": "URL4" }
}
}

//Iterate the keys
for(let x in this.test){

for(let y in this.test[x]){
this.testFinal.push(this.test[x][y]);
}
}
console.log(this.testFinal)


}
}