/ / Wysyłanie BLOBów w usłudze JSON,… jak? - json, serwlety, blob, jsonp

Wysyłanie obiektów BLOB w usłudze JSON… jak? - json, serwlety, blob, jsonp

Mam serwis internetowy (tj. serwlet) zaimplementowany w Javie. Pobiera niektóre dane z tabeli MySQL, z jedną kolumną typu BLOB (obraz), a niektóre inne kolumny to zwykły tekst. Zwykle zapisywałbym plik poza bazą danych ze wskaźnikiem do niego w bazie danych, ale z powodu okoliczności muszę teraz użyć tej kolumny BLOB ...

Jaki jest właściwy sposób wysłania tego? Jak zakodować obraz w JSONObject i jak go parsować (i RENDEROWAĆ) po drugiej stronie?

Chcę używać JSONP, aby uniknąć konieczności proxy przez serwer WWW konsumenta.

Aby konsument mógł po prostu wstawić tag wskazujący na usługę internetową, wywołujący wywołanie zwrotne.

Czy są jakieś przemyślenia na temat obsługi obrazów w tej sytuacji? Interesujące są również przemyślenia na temat wydajności itp.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Mogę wymyślić kod po stronie java base64_encode, aby upewnić się, że BLOB pasuje do pliku tekstowego json, a następnie po stronie javascript do kodu base64_decode i / lub obrazy śródliniowe do renderowania.