/ / Unikanie pisania DTO z niepotrzebnymi polami - json, jackson

Unikanie pisania DTO niepotrzebnymi polami - json, jackson

Dzwonię do usługi REST Web Service innej firmy. Zwraca mi ogromny ciąg JSON z dużą ilością pól, ale potrzebuję tylko kilku z nich. ja używam jackson ObjectMapper lubię to :

ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
myDetailDto =  mapper.readValue(inputLine, new TypeReference<MyDetailDto>(){});

Czy jest sposób, w jaki nie muszę włączać wszystkich pól MyDetailDto?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Stwórz swój MyDetailDto mieć tylko te pola, które Cię interesują i w class poziom, dodaj @annotation ignorować nieznane właściwości.

@JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown = true)
public class MyDetailDto {  }