/ / OData dla Contact Entity na portalu ADX - json, dynamics-crm, dynamics-crm-2013, dynamics-crm-online, adxstudio-portals

OData dla kontaktu na portalu ADX - json, dynamika-crm, dynamika-crm-2013, dynamika-crm-online, adxstudio-portale

Włączyłem odata dla podmiotu kontaktowego. Poniżej znajduje się odpowiedź na to pytanie.

{
"odata.metadata":"https://<myportal>.microsoftcrmportals.com/_odata/$metadata#Contacts","value":[
{
"contactid":"bc18d85e-55d3-e711-8134-c4346bdcfde1","fullname":"Support new","emailaddress1":"mssurfaceplussupport@abc.com","parentcustomerid":null,"telephone1":null,"list-id":"64985f31-0fdf-e711-812d-c4346bdd8041","view-id":"00000000-0000-0000-00aa-000010001004","entity-permissions-enabled":null
}
]
}

W tej odpowiedzi json otrzymuję wartości niektórych pól, takich jak pełna nazwa, adres e-mail1 itd. Itd.

Chcę także wartości innych pól, takich jak właściciel, właściciel itp.

Ponadto, w jaki sposób mogę korzystać z danych dla użytkowników, zespołów, jednostek biznesowych.

Nazywam to json z portalu adx.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Jeśli chcesz wartość w JSON, dane muszą być obecne w widoku, dla którego chcesz odata.

Ponadto Odata jest przestarzała, więc możesz używać płynnych szablonów. Jest to łatwy i dobry sposób na uzyskanie odpowiedzi JSON jednostek i jednostek niestandardowych.