/ / Opóźnienie w dotarciu danych do metody kontrolera podczas tworzenia niestandardowego JSONValueProviderFactory - json, ajax, asp.net-mvc-5

Opóźnienie w danych dochodzących do metody kontrolera podczas tworzenia niestandardowego JSONValueProviderFactory - json, ajax, asp.net-mvc-5

Mam do czynienia z problemem polegającym na tym, że serializacja JSON kończy się niepowodzeniem, gdy jest to duża część danych, które mają zostać przesłane do kontrolera. Za pomocą kodu podanego w poniższym linku:

JsonValueProviderFactory wyrzuca „żądanie za duże”

Teraz dochodzi do pewnego opóźnienia, gdy dane docierają do metody kontrolera. Debugowałem to samo, a opóźnienie wynosi około 4-5 minut. Mój rozmiar danych to 1,5 MB.

Czy wynika to z wielkości danych?

Każda pomoc jest wysoko ceniona.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Dla tych, którzy napotykają ten błąd, rozwiązanie podane w poniższym linku działało dla mnie:

http://erraticdev.blogspot.in/2010/12/sending-complex-json-objects-to-aspnet.html