/ / Jak przekonwertować konfigurację Junipera na json - json

Jak przekonwertować konfigurację Junipera na json - json

Musimy przekonwertować konfigurację Junipera do jsona czy jest tam jakaś komenda Junipera, czy też jak napisać mały kod ruby, aby przekonwertować domyślną konfigurację jałowca na json.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

AFAIK nie ma polecenia, aby przekonwertować do JSON, ale może mógłbyś odczytać go w formacie XML, a następnie przekonwertować XML na JSON używając Ruby?

JunOS

show configuration | display xml

Rubin

Hash.from_xml("...").to_json

0 dla odpowiedzi nr 2

Jeśli ktoś patrzy: https://beastiebytes.com/public_files/juniper_hash.rb

require "json"
require "juniper_hash"
JuniperHash.get_hash(File.open("juniper.conf").read).to_json

0 dla odpowiedzi № 3

Po wydaniu Junos 14.2, show config | display json polecenie jest dostępne. http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos14.2/topics/concept/junos-cli-pipe-filter-functions-overview.html


0 dla odpowiedzi nr 4

W trybie konfiguracji możesz to zrobić: pokaż | pokaż json

Jeśli chcesz zapisać go w pliku show | display json | save file.cfg