/ / Dostęp do obiektów Json w perlu i ponowne użycie go w innym JSON - json, perl, mason

Dostęp do obiektów Json w perlu i ponowne użycie go w innym JSON - json, perl, mason

Otrzymałem argumenty w moim mason handler, który wygląda w następującym formacie:

$data = {
"cacheParams" => 0,
"requests" => {
"locationId" => 1,
"uniqueId" => [
"ABC",
"DEF",
"XYZ"
]
}
};

Jestem w stanie uzyskać dostęp do żądań za pomocą $data["requests"]. Jak uzyskać dostęp do wartości przechowywanych w żądaniach, tj. Id_lokji i unikatowy identyfikator? Muszę użyć tych wartości, aby utworzyć inny JSON w następujący sposób:

my $input = {
stateID => 44,
locationId => requests.locationId,
uniqueId => requests.uniqueId
.
.
.

}

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

The $data["requests"] obiekt powinien być mieszanką na swój sposób. Możesz więc uzyskać dostęp do kluczy, jak poniżej:

$data["requests"]->{"locationId"}
$data["requests"]->{"uniqueId"}

or

$requests = $data["requests"]
$locationId = $requests->{"locationId"}
$uniqueId = $requests->{"uniqueId"}