/ / Jak analizować Json w Zoho CRM - json, zoho

Jak analizować Json w Zoho CRM - json, zoho

Jak analizować json w Zoho

Moje wejście jest poniżej

{"projects":[{"is_strict":"no","role":"admin","owner_name":"James Lozos","IS_BUG_ENABLED":true,"created_date_long":1502180785112,"owner_id":"647743525","link":{"task":{"url":"https://projectsapi.zoho.com/restapi/portal/sqmscrm/projects/1115954000000093005/tasks/"}}}]}

Wynik: potrzebujemy adresu Above: https://projectsapi.zoho.com/restapi/portal/sqmscrm/projects/1115954000000093005/tasks/

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

To zależy od tego, z jakiego języka programowania korzystasz. Na przykład: w Pythonie możemy użyć takiej biblioteki json

import json

txt = "{" projects ": [{" is_strict ":" no "," role ":" admin "," owner_name ":" James Lozos "," IS_BUG_ENABLED ": true," created_date_long ": 1502180785112," owner_id " : "647743525", "link": {"task": {"url": "https://projectsapi.zoho.com/restapi/portal/sqmscrm/projects/1115954000000093005/tasks/"}}}]}"

obj = json.loads (txt)

lub w kontekście wyniku z api możesz użyć funkcji .json () żądań (Python ponownie)

żądania importu

result = requests.get ("url-of-api")

obj = result.json ()