/ / Problemy z Weather API od APIXU - json, api, knockout.js, weather-api

Problemy z Weather API od APIXU - json, api, knockout.js, weather-api

Właśnie zaczynam uczyć się żądań API i próbuję wyświetlać aktualną pogodę w Toronto używając wywołań APIXU api (tutaj jest dokumentacja: https://www.apixu.com/doc/current.aspx) i nie jestem pewien, co robię źle.

Oto html:

<div class="weather">
<h3>Toronto Weather Forecast</h3>
<ul style="margin: 0">
</ul>
</div>

Oto js:

        // Weather API
function loadData() {
var weatherAPIXU = "http://api.apixu.com/v1/current.json?key=XXXXXXXXXXXXXXXXX&q=Toronto";
$.getJSON(weatherAPIXU, function(data) {
var list = $(".place ul");
forecast = data.current;
list.append("<li>Temp: " + forecast.temp_c + "°C</li>");
}).error(function(e) {
$(".place").append("<p style="text-align: center;">Sorry!</p><p style="text-align: center;">Could Not Be Loaded</p>");
});
};

$(".place").submit(loadData);

Kiedy już wiem, jak zaimplementować go za pomocą JSON-a, chcę go również powiązać z knockout.js

Tak więc, jeśli możesz dać mi również zalecenia, byłoby to bardzo cenne.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Przyjrzałem się bliżej i odkryłem, że w ogóle nie załadowałem mojego API, więc oto działające rozwiązanie dla tych, którzy mogą mieć podobne problemy.

$(document).ready(function loadData() {
var weatherAPIXU = "http://api.apixu.com/v1/current.json?key=XXXXXXXXXXXX&q=Toronto";
$.getJSON(weatherAPIXU, function(data) {
var forecast = data.current.temp_c;
var weather = $(".weather");
weather.append(forecast + "° C");
}).error(function(e) {
$(".weather").append("Sorry! Not Loaded");
});
$(".weather").submit(loadData);
});