/ / Dojo json select - json, dojo

Dojo json select - json, dojo

mam dojo.xhrGet które zwracają poprawną tablicę obiektu:

 <script type="text/javascript">

dojo.require("dijit.form.FilteringSelect");
dojo.require("dojo.data.ItemFileReadStore");

dojo.addOnLoad( function() {

var name = dojo.byId("nafn");
name.setAttribute("dojoType", "dijit.form.ComboBox");

dojo.parser.parse(name.parent);

dojo.xhrGet({
url: "http://localhost:8080/App/gots",
handleAs: "json",

load: function(data){
dojo.byId("container").innerHTML = data;
dojo.parser.parse("container");

console.log(data);

var store = new dojo.data.ItemFileReadStore( { data: data });

console.log(store);

var filteringSelect = new dijit.form.ComboBox({
id: "stateSelect",
name: "state",
value: "Search",
store: store,
searchAttr: "bondiuser"
},
"nafn");

},

onError: function(err) {
console.log(err);
},
headers:{"Accept":"application/json"}
});

});
</script>

Kiedy wyprowadzam na moją konsolę javascript, widzę mój obiekt, kiedy to zrobię:

console.log(data);

Ale ItemFileReadStore pozostaje puste, dlaczego?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Parametr danych dla ItemFileReadStore powinien być obiektem z właściwościami identifier i items.

var store = new dojo.data.ItemFileReadStore( { data: {
identifier: "bondiuser",
items: data
}});

To zakłada data jest tablicą obiektów, z których wszystkie mają co najmniej jedną właściwość o nazwie bondiuser.


0 dla odpowiedzi nr 2

Spójrz na to.

combobox i Value zderzyły się