/ / jak znaleźć i zmienić nazwę pola w mongodb 3.2 - json, mongodb, mongodb-query

jak znaleźć i zmienić nazwę pola w mongodb 3.2 - json, mongodb, mongodb-query

jak zmienić nazwę pola w MongoDB?

Chcę zastąpić wszystkie nazwy pól zaczynające się od $ do &.

Dzięki!

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Widziałem link i rozwiązałem dla ciebie odpowiedni problem

Najpierw musisz zdobyć całą kolumnę, możesz to zrobić za pomocą MapReduce:

mr = db.runCommand({
"mapreduce" : "my_collection",
"map" : function() {
for (var key in this) { emit(key, null); }
},
"reduce" : function(key, stuff) { return null; },
"out": "my_collection" + "_keys"
});

Następnie uruchom odrębną kolekcję wynikową, aby znaleźć wszystkie klucze:

columns = db[mr.result].distinct("_id")

Zmień nazwę wszystkich pasujących kolumn

columns.forEach(function(columnName) {
if (columnName.indexOf("$") == 0) {
var newColumnName = columnName.replace("$", "&");
rename_query = { "$rename": {} };
rename_query["$rename"][columnName] = newColumnName;
db.my_collection.updateMany({}, rename_query)
}
})

Link referencyjny to

MongoDB Pobierz nazwy wszystkich kluczy w kolekcji

MongoDB $ zmień nazwę zmiennej javascript dla nazwy klucza