/ / Jak zapisać mój plik JSON po aktualizacji - json, node.js, object, save

Jak zapisać mój plik JSON po aktualizacji - json, node.js, object, save

Tak więc próbuję programować coś przy użyciu węzła.js, mam plik o nazwie "profil.json", to jest obiekt. Kiedy coś się dzieje, muszę zaktualizować wartość "nazwa" do nowej nazwy. "profile.name = name2;" ale po ponownym uruchomieniu programu wszystko wraca i muszę to zmienić. Więc moim problemem jest, w jaki sposób mogę zapisać json po aktualizacji? Dzięki za zaawansowane, Nikita

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

To nie jest zapisywanie, ponieważ czytasz pliki aktualizowanie go w aplikacji. Jednak nic nie zmieniasz w pliku. Po przeczytaniu pliku i przeanalizowaniu JSON, nie istnieje łącze do oryginalnego pliku. JSON istnieje tylko w pamięci. Będziesz chciał użyć klasy NodeJS File System do napisania pliku. https://nodejs.org/api/fs.html Najpierw sprawdź, czy plik istnieje, czy go usunąć (lub przenieść / zmienić nazwę). Po drugie, zapisz plik za pomocą metody fs.writeFile.