/ / Jak przekonwertować najprostszy JSON do CSV lub tekst za pomocą jq? - json, csv, jq

Jak przekonwertować najprostszy JSON do CSV lub tekst za pomocą jq? - json, csv, jq

Mój json lubi to z polecenia jak curl https://sm.ms/api/upload:

{
"code": "error",
"msg": "No files were uploaded."
}

Teraz chcę uzyskać taki tekst (wszystkie wartości tego json):

"error", "No files were uploaded."

Używam polecenia curl https://sm.ms/api/upload | jq -r . ale mogę tylko uzyskać zawartość json. Dokument wydaje się nie wspierać tej funkcji.

Szukam internetu przez długi czas, ale nic nie jest pomocne, więc mam nadzieję, że możesz mi pomóc i dziękuję ~

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Możesz rozważyć ogólne rozwiązanie:

jq -r "[.[]] | @csv"

1 dla odpowiedzi nr 2

Dane wyjściowe można sformatować jako CSV za pomocą --raw-output opcja:

jq --raw-output """(.code)", "(.msg)"""