/ / Alias ​​nazwy domeny, sitemaps.xml i robots.txt - laravel, seo, sitemap, robots.txt

Alias ​​domeny, sitemaps.xml i robots.txt - laravel, seo, sitemap, robots.txt

Szukam wyglądu, do którego odwołuję się do mapy witrynyalias z wieloma nazwami domen, który jest logiką wyodrębnioną w ramach Laravel. w moim pliku robots.txt - ale nie jestem do końca pewien, co to właściwie robi. Mapy witryn istnieją i są obecne i poprawne, ale po prostu nie mam pewności co do formatu, jakiego Google oczekuje ... tak naprawdę szuka odpowiedzi opartych na SEO raczej niż to osiągnąć.

Myślę, że mogę to zrobić robots.txt

to znaczy.,

Sitemap: https://www.main-domain.com/sitemap.xml

Sitemap: https://www.domain-alias1.com/sitemap.xml

Sitemap: https://www.domain-alias2.com/sitemap.xml

Wszelkie porady pro-seo będą mile widziane!

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Zakładając, że twój kod dotyczy generowania właściwego robot.txt posiadanie wielu map witryn, a następnie umieszczanie ich po jednym w wierszu z Sitemap: instrukcja jest właściwą drogą. Muszą one znajdować się na tym samym poziomie katalogów co robot.txt plik (np. poziom główny).