/ / Jakie jest polecenie sprawdzenia wersji nagłówka jądra ubuntu [closed] - linux, linux-kernel, ubuntu-11.10

Co to jest polecenie sprawdzenia wersji nagłówka jądra ubuntu [closed] - linux, linux-kernel, ubuntu-11.10

Miałem problem z linux-headers-3.9.0

The following packages have unmet dependencies:
linux-headers-3.9.0-030900-generic : Depends: libc6 (>= 2.14) but 2.13-20ubuntu5.1 is to be installed
linux-headers-3.9.4-030904-generic : Depends: libc6 (>= 2.14) but 2.13-20ubuntu5.1 is to be installed

Więc uruchomiłem sudo apt-get autoclean i sudo apt-get autorove i usunięto moje nagłówki linuxowe

Removing linux-headers-3.9.0-030900-generic ...
Removing linux-headers-3.9.4-030904-generic ...

czy istnieje sposób, aby dowiedzieć się, czy zainstalowane są sterowniki linux-r i jaka wersja?

Odpowiedzi:

15 dla odpowiedzi № 1

W Ubuntu (lub dowolny Debian na podstawie dystrybucji) z dpkg możesz sprawdzić, czy aktualnie działające jądro (polecenie uname -r wyprowadza bieżącą działającą wersję jądra) nagłówki są instalowane w ten sposób:

$ dpkg -s linux-headers-$(uname -r)

Package: linux-headers-3.2.0-52-generic
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: devel
Installed-Size: 11047
Maintainer: Ubuntu Kernel Team <kernel-team@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Source: linux
Version: 3.2.0-52.78
Provides: linux-headers, linux-headers-3.0
Depends: linux-headers-3.2.0-52, libc6 (>= 2.14)
Description: Linux kernel headers for version 3.2.0 on 64 bit x86 SMP

Aby wyświetlić listę pakietów w systemie, możesz po prostu dpkg -l | grep headers