/ / Użytkownik Hadoop na Menedżerze pakietów Synaptic - linux, hadoop, apt, debian-jessie

Użytkownik Hadoop na Menedżerze pakietów Synaptic - linux, hadoop, apt, debian-jessie

"Mam błąd, gdy próbuję uruchomić Menedżera pakietów Synaptic.

Zainstalowałem pojedynczy klaster Hadoop zgodnie z tym przewodnikiem

https://tecadmin.net/setup-hadoop-single-node-cluster-on-centos-redhat/

a także to

http://www.bogotobogo.com/Hadoop/BigData_hadoop_Install_on_ubuntu_single_node_cluster.php

Zalogowałem się do Debiana 8 jako domyślny użytkownik, kliknij APT i okno zapytaj mnie o hasło hadoopuser.

Jeśli przełączę użytkownika Debiana (hadoopuser) i spróbuję kliknąć APT w oknie, zapytaj mnie ponownie o to samo hasło dla hadoopuser.

Defaultuser ma grupę, hadoopuser ma inną grupę.

Dlaczego APT nie pyta mnie o hasło dla użytkownika, którego używam?

NB: kiedy loguję się do Debiana i "ve 2 user: defaultuser i hadoopuser. To działa dobrze.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

w / etc / sudoers i ve połączono hadoopuser z grupą "sudo", to był problem ...