/ / Jak zdobyć szczegóły urządzenia USB w programowaniu jądra? - linux, linux-kernel, jądro, linux-device-driver, libusb

Jak uzyskać szczegóły urządzenia USB w programowaniu jądra? - linux, linux-kernel, jądro, linux-device-driver, libusb

Jestem nowy w programowaniu jądra i mam wartość dev_t urządzenia USB.

Chcę poznać szczegóły tego urządzeniaidentyfikator dostawcy, identyfikator produktu lub inny atrybut, który będzie się różnić w zależności od urządzenia. Chcę to zrobić w przestrzeni jądra i bez ładowania mojego programu jako modułu zewnętrznego.

Natknąłem się jednak na bibliotekę libusb, ponieważo ile wiem, jest on używany w przestrzeni użytkownika. Czy można używać libusb również w przestrzeni jądra, tak jak moje wymagania? Jeśli to możliwe, jak zaimportować i skonfigurować libusb, aby móc skompilować jądro?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Lepiej jest napisać ładowalny moduł jądrado tego zadania. Za każdym razem, gdy znajdziesz błąd, musisz skompilować moduł z jądrem i załadować go. W jądrze jest zdefiniowane jądro dla USB, użyj API dostarczonego przez jądro, by robić rzeczy, których szukasz. Poza tym, że libusb jest biblioteką przestrzeni użytkownika i nie ma sensu używać jej w jądrze. W przestrzeni użytkownika można uzyskać dostęp do informacji związanych z USB za pomocą procfs / sysfs.