/ / skopiuj plik z uprawnieniami do celu - linux, bash, shell, permissions, cp

skopiuj plik z uprawnieniami do celu - linux, bash, shell, permissions, cp

używamy polecenia "cp" do kopiowania plików z jednegolokalizacja do innej. Następnie używamy komend "chmod" i "chown" do zmiany uprawnień i własności pliku, odpowiednio. Możemy jednak łączyć wszystkie te zadania w jedno polecenie z jednym linerem, a mimo to uzyskać ten sam wynik, zamiast uruchamiać trzy kolejne polecenia. Może to być pomocne, gdy chcesz robić to regularnie lub w skrypcie. Chcę tego skryptu, ponieważ chcę 1 plik w wielu folderach z pozwoleniem przeznaczenia?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1
cp -p

from man of cp:

-p     same as --preserve=mode,ownership,timestamps

--preserve[=ATTR_LIST]
preserve the specified attributes (default:
mode,ownership,timestamps), if possible additional attributes:
context, links, xattr, all