/ / Jak używać lokalizacji (i18n) z Haml in Middleman - lokalizacja, internacjonalizacja, haml, pośrednik

Jak używać lokalizacji (i18n) z Haml in Middleman - lokalizacja, internacjonalizacja, haml, pośrednik

Przykłady na stronie internetowej Middlemana znajdują się w ERB, ale lubię używać HAML.

http://middlemanapp.com/advanced/localization/

Oto ich przykładowy plik YAML lokalizacji:

---
es:
hello: "Hola"

I w ten sposób korzystają z ERB, aby uzyskać do niego dostęp.

<%= I18n.t(:hello) %> World

Ale wolę HAML od ERB. W jaki sposób powyższa linia przekłada się na HAML?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

To byłoby po prostu:

= I18n.t(:hello)
World

Możesz jednak umieścić powitanie w pliku lokalizacji:

es:
hello: "Hola %{name}"

i wywołaj to z twojego HAML w ten sposób

= I18n.t(:hello, :name => "World")