/ / Zmień hasło - SAP HANA Studio - logowanie, hana, zmiana hasła

Zmień hasło - SAP HANA Studio - logowanie, hana, zmiana hasła

Kiedy próbuję zalogować się w SAP HANA Studio (Eclipse z wtyczkami HANA - wszystko na czasie)

Otrzymuję następujące okno dialogowe:

Zmień hasło Dialog - przed kliknięciem OK

Kiedy wprowadzam stare hasło, nowe hasło i klikam OK, otrzymuję komunikat:

Null użytkownika jest wymagane, aby zmienić swoje hasło

wprowadź opis obrazu tutaj

Jak to naprawić?

Niedawno zmieniłem hasło do systemu Windows, a HANA Studio ma działać z pojedynczym logowaniem.

Nie działa również przy próbie zmiany hasła przez Bezpieczeństwo → Użytkownicy → <własny użytkownik>:

HANA GUI dla użytkownika

Komunikat o błędzie w oknie dialogowym

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

1.

Ponieważ pojedyncze logowanie powinno działać oprócz logowania do bazy danych, zmieniłem konfigurację:

Od logowania użytkownika bazy danych:

Istniejąca konfiguracja

Do logowania użytkownika OS:

Nowa konfiguracja

2.

Spróbuj zmienić hasło za pomocą SQL: alter user <myUser> "<newPassword>"