/ / Konsola JavaScript nie działa, jeśli przeglądarka Google Chrome jest uruchomiona z poziomu terminalu OS X - macos, google-chrome, terminal, console.log

Konsola JavaScript nie działa, jeśli przeglądarka Google Chrome jest uruchomiona z poziomu terminala OS X - macos, google-chrome, terminal, console.log

Ponieważ pracuję lokalnie z d3.js, muszę uruchomić Google Chrome z --allow-file-access-from-files opcja. Aby to zrobić, uruchamiam Chrome z poziomu terminala OS X w następujący sposób:

open /Applications/Google Chrome.app --args --allow-file-access-from-files

Wydaje się jednak, że to uniemożliwia działanie konsoli javascript. console.log() już nic nie drukuje. Przypuszczam, że dane wyjściowe są przekierowywane gdzie indziej, gdy Chrome jest uruchamiany w ten sposób.

Czy istnieje sposób na uruchomienie Chrome z opcjami i nadal działa tak jak zwykle?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Dla mnie rozwiązaniem było usunięcie zaznaczenia pola wyboru "Ustaw zmienne środowiskowe przy starcie" w ustawieniach terminala. Następnie uruchom ponownie terminal i google chrome.

https://groups.google.com/forum/#!topic/google-chrome-developer-tools/rC9_0sIejvs