/ / Lokalizacja pliku nagłówka w kompozycji Maguteo 2 Luma - magento

Top lokalizacja pliku nagłówka w motywie Magento 2 Luma - magento

Stworzyłem niestandardowy motyw z LUMA i chcę usunąć / edytować górny nagłówek, który jest na szarym pasku.

Jak mogę usunąć szary pasek z motywu? Gdzie znajduje się plik górnego nagłówka? Chcę usunąć ten szary pasek i dodać tutaj niestandardowy element div.
wprowadź opis obrazu tutaj

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

wewnątrz appdesignfrontendVendorThemeMagento_Customertemplatesaccountlinkauthorization.phtml