/ / Magento 2 warstwowa nawigacja bez wyników - magento2, nawigacja warstwowa

Nawigacja wielowarstwowa Magento 2 bez wyników - magento2, warstwowa nawigacja

Mam problem z nawigacją warstwową z Magento 2 w tym sensie, że nie pokazuje ona wyników przy stosowaniu pewnych filtrów atrybutu. jedynym filtrem, który pokazuje mi wyniki, jest cena.

Stworzyłem 4 inne atrybuty (Lab, format,sezon itp.), przypisując wartość „Filtrowalne (z wynikami)”. Te utworzone przeze mnie atrybuty są poprawnie wyświetlane w menu Nawigacja warstwowa, a także wskazują liczbę produktów, które posiada każdy atrybut.

Warstwowe menu nawigacyjne - Magento2

Ale kiedy klikam na którykolwiek z nich, otrzymuję wiadomość, że nie znaleziono produktów z tymi atrybutami.

Puste wyniki nawigacji warstwowej

Próbowałem wyczyścić pamięć podręczną, ponownie zaindeksować i zmienić tryb magento na produkcję, ale nic nie działa

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Jest to znany błąd w M2.1. * Został rozwiązany od M2.2.