/ / Middleman za pomocą Foundation 6 - pośrednik, zurb-foundation-6, middleman-4

Pośrednik korzystający z Fundacji 6 - pośrednik, zurb-foundation-6, pośrednik-4

Chcę użyć Middleman ze wspaniałym fundamentem 6. Tutaj to repo, które znalazłem na stronie internetowej Middlemana.

Mam zainstalowany program Middleman, a także narzędzia programistów Xcode. Kiedy biegnę middleman init -T james-weaver/middleman-foundation-6 portfolio w moim Terminalu dostaję Unknown Project Template błąd.

Co ja tu robię źle?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj zainstalować strony fundacji (v6) w katalogu głównym projektu Middleman za pomocą NPM:

cd middleman-project
npm init -y
npm install foundation-sites --save

Następnie w pliku source/stylesheets/site.css.scss, Dodaj:

@import "../../node_modules/foundation-sites/scss/foundation";
@include foundation-everything;

To działa! Wreszcie możesz spojrzeć na plik foundation.scss i dostosuj, co jest ładowane przez foundation-everything.