/ / Filtruj te same dane w tabeli Mysql - mysql

Filtruj te same dane w tabeli Mysql - mysql

Moja struktura tabeli jest podobna do tej

╔════════╦══════════╦══════════╗
║   ID ║ OUTLET  ║ LAT   ║
╠════════╬══════════╬══════════╣
║   1 ║ OUTLET1 ║ 19.0000 ║
║   2 ║ OUTLET2 ║ 19.0000 ║
║   3 ║ OUTLET3 ║ 19.5236 ║
║   4 ║ OUTLET4 ║ 19.4756 ║
╚════════╩══════════╩══════════╝

Spodziewam się czegoś takiego

╔═════════════════╦══════════╗
║ OUTLET     ║ LAT   ║
╠═════════════════╬══════════╣
║ OUTLET1, OUTLET2║ 19.0000 ║
║ OUTLET3     ║ 19.5236 ║
║ OUTLET4     ║ 19.4756 ║
╚═════════════════╩══════════╝

Czy jest jakiś sposób, aby uzyskać ten wynik. Nie wiem, jak odfiltrować wiersze w tej samej tabeli. Pomóż proszę.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Możesz użyć group_concat i group by

select
group_concat(OUTLET) as OUTLET,
`LAT`
from table_name
group by `LAT`