/ / Jak obliczyć frekwencję - mysql

Jak obliczyć frekwencję - mysql

Próbuję policzyć całkowitą frekwencjękażdy student. Mam dwie osobne tabele i zachowuję imiona i nazwiska studentów na stoliku studenckim oraz utrzymuję frekwencję i identyfikator na stole obecności. W tabeli obecności mam 30 wierszy dla każdego ucznia i 1 i 0. Chciałbym podać liczbę uczestników (łącznie 0) każdego ucznia z podaną nazwą. Jaki powinien być sql? Dziękuję za pomoc

$sql="SELECT * FROM students LEFT JOIN attendance ON students.KategoriID = attendance .KategoriID where WHERE attendance =0 ";
$sonuc = mysql_query ($sql) ;
while($satir=mysql_fetch_array($sonuc)) {

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

PYTANIE:

SELECT student.*, count(attendance.attendance) AS absent FROM student
LEFT JOIN attendance ON student.KategoriID =attendance.KategoriID
AND attendance.attendance=0 GROUP BY attendance.KategoriID ORDER BY
student.KategoriID;

Wypróbuj to zapytanie.

Sprawdź SQL FIDDLE