/ / Eksportowanie bazy danych do innego schematu - mysql, export

Eksportowanie bazy danych do innego schematu - mysql, export

Tworzę aplikację internetową, która jestzastępując przestarzały, z którego obecnie korzystam. Baza danych jest również przestarzała i strasznie zorganizowana. Do celów testowych chciałbym wyeksportować starą bazę danych i załadować ją do nowej, aby mieć dane testowe dla nowej aplikacji internetowej. Jednak ze względu na zmiany schematu w bazie danych muszę ręcznie zmienić:

  • Nazwy tabel
  • Nazwy kolumn

Przykład:

Stara tabela bazy danych: część

id | date | user

Nowa tabela bazy danych: apx_parts

id | date_created | user_id

Czy istnieje narzędzie MySQL lub coś do zautomatyzowania tego? Czy musi to być napisane samodzielnie w języku skryptowym?

Edytować

Aby wyjaśnić, powodem, dla którego chcę go zautomatyzować, jest to, że chcę używać najnowszych danych gromadzonych przez starą aplikację.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Prawdopodobnie myślisz o użyciu mysqldump do skopiowania schematu i danych, zamiast tego pomyśl o eksportowaniu danych samodzielnie.

Utwórz nową bazę danych i tabele w normalny sposób.

Wyeksportuj dane ze starej bazy danych za pomocą WYBIERZ ... INTO. Nazwy kolumn nie mają tu znaczenia, jeśli w nowej bazie danych są nowe kolumny, możesz obliczyć ich wartości w tym SELECT lub po prostu je zignorować.

Zaimportuj dane do nowej bazy danych za pomocą DANE OBCIĄŻENIA

Powodzenia.