/ / jak dołączyć 2 sql (suma (tabela 1) i liczyć (tabela 2)) i grupować według daty z tabeli 1? - mysql, sql

jak dołączyć 2 sql (suma (tabela 1) i liczyć (tabela 2)) i grupować według daty z tabeli 1? - mysql, sql

pierwsza tabela i druga tabela odnoszą się do id_sold

zapytanie w tabeli 1 jako "TABELA SPRZEDAŻY"

select tanggal as date_sold, count(kd_op_beli_tunai) as quantity_id_sold
from t_pembelian_tunai
group by tanggal

wynik 1

wprowadź opis obrazu tutaj

zapytanie w tabeli 2 jako "SZCZEGÓŁOWA TABELA WYPRZEDAŻY"

select kd_op_beli_tunai as id_sold, sum(harga_satuan * jumlah) as total_sold
from t_rinci_beli_tunai
group by kd_op_beli_tunai

wynik 2

wprowadź opis obrazu tutaj

to, czego chcę, jest takie jak to

wprowadź opis obrazu tutaj

i tego właśnie próbowałem

 select bt.tanggal as date_sold, count(bt.kd_op_beli_tunai) as quantity_id_sold, sum(rbt.harga_satuan * rbt.jumlah) as total_sold
from t_pembelian_tunai as bt, t_rinci_beli_tunai as rbt
where bt.kd_op_beli_tunai = rbt.kd_op_beli_tunai
GROUP by tanggal
ORDER by tanggal DESC

wynik jest taki

wprowadź opis obrazu tutaj

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Możesz spróbować tego zapytania.

SELECT  bt.tanggal as date_sold,bt.quantity_id_sold,rbt.total_sold
FROM
(
select kd_op_beli_tunai,
tanggal,
count(kd_op_beli_tunai) as quantity_id_sold
from t_pembelian_tunai
group by tanggal,kd_op_beli_tunai
)bt
INNER JOIN
(
select kd_op_beli_tunai, sum(harga_satuan * jumlah) as total_sold
from t_rinci_beli_tunai
group by kd_op_beli_tunai
)rbt on bt.kd_op_beli_tunai = rbt.kd_op_beli_tunai
ORDER by bt.tanggal