/ / Jak zwiększyć licznik i zwrócić wartość w MySQL - mysql, wybierz

Jak zwiększyć licznik i zwrócić wartość w MySQL - mysql, wybierz

Mam tabelę z kolumną klucza i kolumną Licznik. Muszę zrobić coś takiego:

SELECT counter=counter+1 FROM table WHERE key="mykey"

Zasadniczo potrzebuję inkrementować kolumnę Counter i zwrócić nową wartość. Jak mogę to zrobić w MySQL 5.5?

Odpowiedzi:

24 dla odpowiedzi № 1
update mytable set count=last_insert_id(counter+1) where key="mykey"

Następnie

select last_insert_id()

last_insert_id() można przekazać argument, aby "ustawić" go (i zwrócić tę wartość), a wywołanie go bez argumentu zwróci wartość ponownie. Stan wewnętrzny używany przez last_insert_id() jest za połączenie, co oznacza, że ​​to samo update oświadczenie wydane w innym połączeniu nie wpłynie na pierwsze połączenie.

Odniesienie: last_insert_id()