/ / Konwersja kolumn obliczeniowych MS Access do MySQL - mysql, ms-access

Konwertowanie kolumn obliczeniowych MS Access na MySQL - mysql, ms-access

Pracuję nad konwersją kwerend MS Access do MySQL, do tej pory miałem szczęście, ale mam problem z konwersją poniżej wyliczonych wyliczonych kolumn w Access to MySQL:

  1. IIf (sumofpacking Is Null, Bags, Bags-sumofpacking) AS Bags_Undelivered

  2. IIf (sumofnet_qty Is Null, Lbs, Lbs-SumOfNET_QTY) AS Lbs_Undelivered

  3. DateDiff ("m", DELVPERIOD_TO, Data ()) AS Months_Late

  4. Runda ((0,025 * Lbs Niedoręczona * Mies. Late), 2) AS Store_Fin_Charges

Każda pomoc jest doceniana.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1
  1. Pierwsze i drugie pytanie

Aby uruchomić Mysql nie ma Iif funkcjonować. Zatem pierwsze 2 będą wymagały użycia innej funkcji o nazwie case i zgodnie z tym można go zastosować w następujący sposób seminarium;

CASE  case_expression
WHEN when_expression_1 THEN commands
WHEN when_expression_2 THEN commands
...
ELSE commands
END CASE;

więc twoje części zapytania staną się:

case
when sumofpacking Is Null then Bags else Bags-sumofpacking end case AS Bags_Undelivered

i

case
when sumofnet_qty Is Null then Lbs else Lbs-SumOfNET_QTY end case AS Lbs_Undelivered

  1. Trzecie pytanie

The datediff funkcja w mysql używa tylko 2 wejść, jak to zrobiono seminarium:

SELECT DATEDIFF("2014-11-30","2014-11-29") AS DiffDate

Biorąc pod uwagę tę datę, musisz podać datę funkcji, twoje zapytanie stanie się:

DateDiff(DELVPERIOD_TO, Date(now())) AS Months_Late

  1. Ostatnie pytanie

Nie wiem, dlaczego ostatni, numer 4 nie działa, prawdopodobnie dlatego, że nie rozpoznaje jednego z pól.