/ / Ten sam host i nazwa użytkownika z wieloma uprawnieniami ACL mySQL - mysql

Ten sam host i nazwa użytkownika z wieloma uprawnieniami ACL mySQL - mysql

W mySql, o ile moje zrozumienie idzie, jegomożliwe dla nas przyznanie uprawnień dla tej samej nazwy użytkownika z różnych hostów. na przykład. użytkownik "karthick" @ localhost może mieć przypisane uprawnienia inne niż użytkownik "karthick" @ madhost.com

Ale, czy będzie możliwe połączenie z bazą danychz tą samą nazwą użytkownika i z tego samego hosta, ale z różnymi uprawnieniami? Na przykład jak fopen ("file.txt", "r") i fopen ("file.txt", "w"); czy będziemy mogli połączyć się z bazą danych z tego samego hosta o tej samej nazwie użytkownika, ale z różnymi uprawnieniami?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Według mojej wiedzy, możesz przypisać różneuprawnienia dla tego samego użytkownika, ale nie dla tej samej bazy danych na serwerze. Gdybyś mógł, serwer nie wiedziałby, który zestaw uprawnień do użycia. Jeśli znajduje się na innym serwerze, będzie to po prostu nowy użytkownik, który ma tę samą nazwę użytkownika i hasło. Nie zostaną połączone w żaden inny sposób.