/ / Błąd przy przypisaniu zmiennej char_length do zmiennej - mysql

Błąd przy przypisaniu zmiennej char_length do zmiennej - mysql

Poniższa instrukcja działa poprawnie:

select char_length(nomoi_queue) from proroute where startNomosPro="low";

Ale kiedy próbuję przypisać wartość char_length do zmiennej:

set @var = char_length(nomoi_queue) from proroute where startNomosPro="low";
select @var;

Nie otrzymuję wyników. Co idzie źle;

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Nie jest to poprawna składnia do przypisania wartości do zmiennej. Spróbuj tego:

set @var = (select char_length(nomoi_queue) from proroute where startNomosPro="low");

lub spróbuj tak:

select char_length(nomoi_queue) into @var from proroute where startNomosPro="low";