/ / Wordpress Importuje wp_posts do tabeli wpisów z różnymi prefiksami - mysql, wordpress, foreign-keys

Wordpress Importuje wp_posts do tabeli postów z różnymi prefiksami - mysql, wordpress, foreign-keys

Chciałbym zaimportować wszystkie posty, w tym dane meta, znaczniki i kategorie do nowej bazy danych z istniejącą tabelą wpisów i innym prefiksem.

Do tej pory próbowałem używać narzędzia do importowania Wordpress, jednak dla wszystkich nowych tabel utworzono dla mnie stary prefiks. Nie tego chcę.

Próbowałem również eksportować tabelę za pomocą phpMyAdmina.Ta metoda okazała się nieskuteczna, ponieważ wiele kluczy obcych jest takich samych między dwiema tabelami.

Zastanawiasz się, czy istnieje skrypt, który zaktualizuje klucze obce we wszystkich tabelach do kluczy wyższych niż mój najstarszy wiersz wiadomości?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

masz prefiks zmiany za pomocą wtyczki lub niestandardowego. jeśli używasz wtyczki "Zmień prefiks tabeli" lub zmień tutaj w pliku wp_config $ table_prefix = "xyz_"; i zmiana prefiksu tabeli bazy danych