/ / retriveving nieprecyzyjne dane z mysql - mysql

odbieranie nieprecyzyjnych danych z mysql - mysql

jak mogę pobrać datę do wyświetlenia raz, jeśli jest taka sama dla wszystkich 4 egzaminów więc wyświetli się dla każdej daty egzaminu będzie 4 zestaw wyników i przekazywane do JSON

tutaj jest moje zapytanie do bazy danych i wyniki, które otrzymuję

SELECT date, tname, value
FROM examination e, testresults t, examtype ex, testname tn
WHERE e.patientnhs_no = "1001001002"
and e.etype_id    = "1"
and e.examination_id = t.examination_id
and e.etype_id    = ex.etype_id
and t.tname_id    = tn.tname_id

Profilowy [Inline] [Edytuj] [Wyjaśnij SQL] [Utwórz kod PHP] [Odśwież]

Liczba rzędów:

+ Options

date    tname         value
2004-07-05 t3           6.8
2004-07-05 t4           29
2004-07-05 tsh           0.01
2004-07-05 thyroglobulin level   0.5

2005-06-15 t3 5.2
2005-06-15 t4 30
2005-06-15 tsh   0.02
2005-06-15 thyroglobulin level   0.5

i oto JSON pochodzi z tego

[{"test name":"t3","value":"6.8","date":"2004-07-05"},
{"test name":"t4","value":"29","date":"2004-07-05"},
{"test name":"tsh","value":"0.01","date":"2004-07-05"},
{"test name":"thyroglobulin level","value":"0.5","date":"2004-07-05"},
{"test name":"t3","value":"5.2","date":"2005-06-15"},
{"test name":"t4","value":"30","date":"2005-06-15"},
{"test name":"tsh","value":"0.02","date":"2005-06-15"},
{"test name":"thyroglobulin level","value":"0.5","date":"2005-06-15"}
]

ale kiedy przekazuję te dane do wykresów, powtarzające się dane będą stanowić problem z wyświetlaniem xlabel

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

(Jeśli dobrze rozumiem pytanie), możesz dobrze rozpocząć korzystanie z group_concat działają w następujący sposób:

select <patient_id>, date, group_concat( tname, "(", value, ")" separator "," ) as tests
where e.patientnhs_no = <patient_id>
group by <patient_id>, date;