/ / Group By and contact rows, z wyjątkiem wartości domyślnej - mysql, sql

Grupuj według i kontakt wiersze z wyjątkiem wartości domyślnej - mysql, sql

╔════════╦═══════════╦═══════╗
║ MSG_ID ║ RANDOM_ID ║ MSG ║
╠════════╬═══════════╬═══════╣
║   1 ║    22 ║ apple ║
║   2 ║    22 ║ bag  ║
║   3 ║     0 ║ cat  ║
║   4 ║     0 ║ dog  ║
║   5 ║     0 ║ egg  ║
║   6 ║    21 ║ fish ║
║   7 ║    21 ║ hen  ║
║   8 ║    20 ║ glass ║
╚════════╩═══════════╩═══════╝

Wymagany wynik:

╔═══════════╦═══════════╗
║ RANDOM_ID ║  MSG  ║
╠═══════════╬═══════════╣
║    22 ║ apple bag ║
║     0 ║ cat    ║
║     0 ║ dog    ║
║     0 ║ egg    ║
║    21 ║ fish hen ║
║    20 ║ glass   ║
╚═══════════╩═══════════╝

Chcę, aby był zgrupowany według random_id, ale dla random_Id = 0 Nie chcę, aby był zgrupowany. Wszelkie sugestie zostaną zaaprobowane.

Select random_id as a,
(
Select group_concat( message ORDER BY random_id ASC SEPARATOR " ")
from messagemaster
where flag = 0 AND random_id=a
group by random_id
order by random_id
) as msg
from  messagemaster
where  flag = 0

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1
SELECT Random_ID, GROUP_CONCAT(msg SEPARATOR " ") Msg
FROM  TableName
WHERE  Random_ID <> 0
GROUP  BY Random_ID
UNION
SELECT Random_ID, Msg
FROM  TableName
WHERE  Random_ID = 0